Karlevistenen

Karlevistenen räknas som en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står i en åker, helt nära stranden intill Kalmarsund. Stenen är ett flyttblock av grå kvartsporfyr från trakten väster om Oskarshamn. Runstenen är rest efter den danske hövdingen Sibbe Foldarsson (Sibbe den vise), som begravdes på platsen. Inskriften avslutas med en dikt:

"Dold ligger den som de största dåd följde - det visste de flesta - ´stridernas Truds arbetare´ i denna hög. Ej skall en rättrådigare kampstark ´vagn - Vidur´ på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark."

Denna dikt är den enda skaldestrof som bevarats i samtida nedskrift. Skaldediktningen frodades i hela Norden under vikingatiden och in på 1200-talet. Dikten är avfattade på ett versmått som kallades dróttkvætt, vilket betyder "versmåttet, lämpligt för kväden att föredragas inför konungens hird". Det kännetecknas, som all skaldediktning, av invecklad meningsbyggnad och rik användning av omskrivande bildspråk. Trud är en gudinnas namn, stridernas Truds arbetare är en hövding, härförare. Sjökonungens mark är havet. Den vagn som man färdas med där är skeppet. Vidur är en av Odens många namn, här använt om den döde hövdingen.

Kanske dog Sibbe i slaget vid Fyrisvallarna (980-talet e. Kr.) när Styrbjörn Starke med dansk hjälp angrep sin farbror Erik Segersäll.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb