Kårehamn

Fiskehamn

Kårehamn är idag en modern och livaktig fiskehamn. Här har funnits både kustpostering och lots. För att förhindra smuggling inrättades under 1600-talet ett bevakningssystem av landets kuster. Bevakningen skedde bl a med strandridare. På Öland fanns strandridare mellan 1691 och 1810. Kårehamns kustpostering upphörde 1934. Lotsgården finns fortfarande kvar och ligger i anslutning till hamnen.

Här finns restaurangen Kårehamns Fisk & Havskök. Här kan du även köpa fisk.

I hamnen finns även en gästhamn och ett sjöräddningsmuseum.

Sjöbodar

Fiskebodar i trä finns vid hamnen.

Sjöbodar. Foto: Stefan Svenaeus

Vindkraft

Fem kilometer utanför hamnen finns Kårehamns vindkraftpark

Fågellokal

Gå mot den yttre delen av hamnen. Där har du en god överblick mot de stora vikarna norr om hamnen.

Vintertid finns tusentals dykänder utanför hamnen. Vigg, bergänder, knipor, små-, stor- och salskrake trängs med sothöns och brunänder medan havsörnar sitter och spanar i närheten. Simänder, hägrar och ibland sångsvanar finns längre inåt viken.

Salskrake Foto: Stefan Svenaeus

Salskrakar

På ön Kåreholm, utanför Kårehamn, har till nyligen ett hundratal vitkindade gäss häckat, men detta har upphört förmodligen på grund av störning och predation från havsörnar. Skräntärna häckar vissa år.

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Här kan du se de bästa fågellokalerna i Löts socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO