Kårehamn

Fiskehamn

Kårehamn är idag en modern och livaktig fiskehamn. Här har funnits både kustpostering och lots. För att förhindra smuggling inrättades under 1600-talet ett bevakningssystem av landets kuster. Bevakningen skedde bl a med strandridare. På Öland fanns strandridare mellan 1691 och 1810. Kårehamns kustpostering upphörde 1934. Lotsgården finns fortfarande kvar och ligger i anslutning till hamnen.

Här finns restaurangen Kårehamns Fisk & Havskök. Här kan du även köpa fisk.

I hamnen finns även en gästhamn och ett sjöräddningsmuseum.

Sjöbodar

Fiskebodar i trä finns vid hamnen.

Vindkraft

I havet öster om Kårehamn bygger E.ON en vindkraftpark. Verken placeras i en båge öster om Öland och parken ligger ungefär fem kilometer från hamnen i Kårehamn. När allting är färdigställt räknar man med att vindkraftsparken ska producera hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 30 000 hem. Den totala investeringen för projektet beräknas till 1,2 miljarder kronor.

Denna havsbaserade vindkraftpark kommer att bli den största i den svenska delen av Östersjön (2013). 16 kraftverk från danska Vestas sätts upp och varje verk har en effekt på 3 MW. Vindkraftparken kan ersätta fossil energi på andra håll i Europa och varje verk kan minska utsläppen med 6 000 ton varje år. Det innebär att parken utanför östra Öland årligen sänker utsläppen av koldioxid med 100 000 ton. E.ONs kontor etableras i den nedlagda fiskefabriken i hamnen.

Fågellokal

Vintertid finns tusentals dykänder utanför hamnen. Vigg, bergänder, knipor, små-, stor- och salskrake trängs med sothöns och brunänder medan havsörnar sitter och spanar i närheten. Simänder, hägrar och ibland sångsvanar finns längre inåt viken. På ön Kåreholm, utanför Kårehamn, häckar ett hundratal vitkindade gäss och ibland även skräntärna.

Här kan du se de bästa fågellokalerna i Löts socken:

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb