Källa gamla kyrka

Källa ödekyrka eller Källa gamla kyrka är en relativt välbevarad kyrkoruin. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad. Under 1800-talets första år, revs kyrkans medeltida interiör med valv, tvärmurar och pelare bort. Övrig inredning flyttades senare till Källa nya kyrka. Kyrkans exteriör är däremot ungefär densamma som för 750 år sedan. Långhusets tak av tjärad ekspån har också restaurerats.

Kyrkan är ovanlig eftersom den ursprungligen byggdes i två våningar i försvarssyfte. På bottenvåningen fanns själva kyrkan, på andra våningen magasin för mat och högst upp skottgluggar för försvar. Öland var genom närheten till havet en orolig plats som behövde försvarsanläggningar.

Källa: Wikipedia

Källa gamla kyrka är statligt byggnadsminne

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO