Jaktmuren i Trollskogen

Avgränsning av en helig plats

Detta är en gammal mur som är nerrasad och överväxt med mossa och som går tvärs över Ölands nordöstra udde där Trollskogen ligger. Man har hittills trott att den anlades under medeltiden för jaktändmål.  

Nu har arkeologen Jan-Henrik Fallgren framlagt teorin att det är en mycket äldre mur än man hittills trott. Muren går idag inte ner till vattnenlinjen på någon sida av udden och tar man hänsyn till den landhöjning som skett så borde muren ha anlagts ca 500-600. Fallgren menar att det är en mur som anlagts för att avgränsa den nordöstra udden för att på så sätt skapa ett avgränsat område, en helig plats, där man kunde möta gudarna.

I Trollskogen längre norrut finns en plats, Hjerteskeppet, som Fallgren tror kan ha varit en samlingsplats för de forntida resenärerna på Östersjön som passerade Ölands nordliga udde. Det är en stor fördjupnign i terrängen.

Du kan själv lyssna på Jan-Henrik när han berättar i denna video:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO