Idegransreservatet

Idegransreservatet (naturreservat) utgörs av ett barrskogsområde med vissa inslag av lövträd. De centrala delarna av området är naturskogsartade med stor förekomst av gammal grov tall. I denna del växer också rikligt med idegran. Idegranen växer oftast som buske eller ett mindre träd. Barren kan bli upp till tre centimeter långa och är mörkgröna, platta, skaftade och spetsiga. Till skillnad från andra svenska barrväxter har idegranen inte kottar eller bärkottar, utan bara ett enkelt frö. Detta omges av ett rött köttigt fröhylle som liknar ett saftigt bär. Hela växten är dock mycket giftig. Idegranen kan bli upp till 3000 år gammal och är troligen det trädslag som blir äldst i Europa. Veden är stark och elastisk och användes därför förr i tiden bland annat för att framställa pilbågar och redskap. I Idegransreservatet har inga större avverkningar skett sedan början av 1900-talet.

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatet ingår i Ekopark Böda.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb