Hulterstads prästgård

Prästgården i Hulterstad var från början den nordligaste gården i byn och låg öster om landsvägen. Sitt nuvarande läge fick prästgården 1650 under prosten Magnus Berelius tid. Han var riksdagsman och belönades för sina tjänster med två hemman i byn av Kronan.

Krig och brand har drabbat Hulterstads prästgård många gånger. Värst var det 1567. Prästgården hade då bränts ner 1564 och var knappt återuppbyggd när byn och prästgården brändes på nytt. Under Berelius tid genomlevde socknen sina värsta olyckor. 1677 brandskattades socknen av holländare. Sockenborna köpte sig fria mot att de fick behålla hus och gröda. Berlelius hade uppfört 15 byggnader på gården, varav några ännu står kvar.

Före 1720 hade en ny byggnad uppförts. Den var inte helt färdig när ryssarna härjade i Sveriges kuster 1718 efter Karl XII:s död.

I början av 1760-talet skaffades en ny byggnad och gården utvidgades och förbättrades helt av kyrkoherde Erland Fornander.

Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd på 1860-talet. 

Källa: Hembygdsbok för Hulterstad och Stenåsa (2004)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO