Hjerteskeppet

En gammal sägen berättar att den avlånga försänkningen här i marken är en sista viloplats för ett skepp som strandat. Skeppet har sedan bäddats in i sten och grus från havet. På bottnen av försänkningen finns en brunn. Enligt gammal tradition hade brunnens vatten övernaturliga krafter. Platsen lär ha använts av svenskarna som förråd och samlingsplats redan under krigsåren nmot Danmark under 1400-talet.

Hjerteskeppet ligger i Trollskogen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO