Harkällan

På sydöstra Öland ligger denna källa i betesmark/åker på gränsen till alvaret. Källan får sitt vatten genom en spricka i berget och sinar aldrig enligt lokalbefolkningen. Källan är försedd med en vattenslang med pump för att förse korna med vatten.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO