Gullehamn

Ett gammalt fiskeläge och hamn som ligger nedanför landborgen. Några sjöbodar finns här i kalksten med garnhage. I övrigt finns här fritidshus. Vid klapperstensstranden har man en fin vy norrut mot Äleklinta. På landborgen ovanför finns flera gravfält från järnåldern. I landborgskanten finns gamla kalkbrott.

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb