Gula stugan

Stugan byggdes under slutet av 1700-talet och användes troligen som inhysningslägenhet för behövande. Den första hyresgästen av prästänkan Ulrika Kjellberg. Hon blev änka 1863 och avled 1899. En av de sista som bodde i stugan var Amanda Carlsson, som drev café-röreslse på somrarna ända in på 1950-talet.

Källa: Böda hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb