Grönhögen

Grönhögen blev ett samhälle med etablering av industrier på 1800-talet. Stenbrytning och fiske hade sedan gammalt pågått här men det var när den första ordentliga stenbryggan byggdes 1824 som nya förutsättningar skapades. Grönhögens hamn blev en viktig skuthamn och knappast någon annan ölandssocken torde haft så många båtskeppare bosatta inom sina gränser som Ventlinge under decennierna efter bryggans tillkomst. De första industriföretagen var stenhuggeri och kalkbruk. 

I slutet av första världskriget anslog staten pengar till att bygga en ny hamm i första hand för fisket. Detta i sin tur gjorde att Ytongfabriken senare anlades här. Nu kunde de råvaror som fanns här, kalksten och alunskiffer, utnyttjas. Befolkningen ökade genom detta markant. Så småningom fick dock tillverkningen av ytong läggas ner. Numera finns en också en golfbana.

Källa: Ventlinge - en sockenbeskrivning

Fågellokal

Norr om hamnen finns ett industriområde och utfyllnadsområde som drar till sig en del fåglar. Även om detta kan synes vara en olämplig biotop har många rariteter setts här eller i närheten. Arter som annars inte är vanliga på Öland uppträder här.

Ett vattenfyllt kalkbrott finns väster om landsvägen som är värt ett besök. En annan damm finns i den södra delen av utfyllnadsområdet. Vadare rastar ofta i dammen och vigg, brunand och doppingar förekommer. Här finns snår med vide som kan locka intressanta arter. Det är ofta gott om kärrsångare och pungmes har häckat här. Bland industrilokalerna häckar ofta svart rödstjärt.

Här kan du se en karta över de bästa fågellokalerna i Ventlinge socken enligt Ölands Ornitologiska Förening:

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO