Grindmossen

Tack vare Runstens Naturvårdsförenings initiativ och ideella arbete har en restaurering av Grindmossen genomförts av Borgholms kommun och föreningen. Öppna vattenytor har skapats som gett mer cirkulation och längre uppehållstid av vattnet i våtmarken vilket gynnar mängder av arter samtidigt som en mindre mängd näringsämnen rinner vidare ut i Östersjön. Projektet har genomförts med bidrag från EU och Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). En vandringsled har byggts i området med flera rastplatser, bl a grillplats.

I vattnet kan du hitta gäddor. De simmar upp i bäckar och kanaler från Östersjön tidigt på våren. Rommen läggs på grunt vatten där det blir varmt tidigt. Grindmossen kan bli en utmärkt plats för gäddlek. Om du står på bron vid utflödet kanske du kan se gäddor som vandrar in eller ut ur våtmarken beroende på årstid. Gäddor återvänder helst till den plats där de själva kläcktes. Här finns också fisken sutare som planterats in. Den är en riktig överlevare som klarar nästan syrefria förhållanden. I mossen finns gott om vanlig padda som kväker under vårnätterna. De lägger en sträng av ägg. Mängder av paddyngel kläcks därefter i det grunda vattnet. 

Vid Vanserums malm finns informationsskyltar och grillplats.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO