Ekerums bronsåldersrösen

Mäktiga bronsåldersrösen i naturreservatet Rälla-Ekerum

Vid Ekerum, utmed Kalmarsund, ligger ett stråk av gravar ett par hundra meter från stranden. Gravarna, som består av ett tiotal rösen och stensättningar, är stora och mäktiga, ett par av dem är mer än 20 m i diameter. När gravarna anlades gick havet längre upp än idag. Gravarna har synts vida omkring och särskilt bra från sundet. Dessa stora mäktiga rösen brukar dateras till äldre bronsåldern (Länsstyrelsen K33).

Nära vandringsleden utefter stranden i Rälla-Ekerums naturreservat ligger gravröset i bilden ovan (Högsrum 29:1). Det är 16 m diameter och 1,7 m högt. 

Källa: Fornsök (RAÄ)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO