Gravfält vid Norra Möckleby

Utmed östra landborgen (strandvall) ligger många gravfält. Ett av de finare i Norra Möckleby socken ligger väl synligt från östra landsvägen norr om byn ungefär i höjd med fotbollsplanen. Gravfältet är ca 260 m långt och har 50 gravar. De består av nio högar och 34 runda stensättningar samt sex resta stenar.

Källa: Fornsök

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb