Gösslunda

Gösslunda är en radby på alvaret som 1540 bestod av två skattegårdar, idag finns det fyra gårdar i byn. Byns bebyggelse är välbevarad. Ladugårdslängorna, som delvis är sammanbyggda, är vända mot öster. De är uppförda i både putsad kalksten och skiftesverk och är försedda med portskjul in till de fyra manbyggningarna. Ett större vårdträd finns på vändplanen framför ladugårdslängorna. Byns gärde ligger som en grönskande ö mitt ute på Stora alvaret. Moräntäcket är här tillräckligt tjockt för att kunna odlas. Byn omges i sin helhet av alvar och här ute har man funnit spår efter inte mindre än tretton vaktarkojor, fyra gamla vägar och fyra kummel.  I de omgivande markerna (sydost) finns lämningar efter sex järnåldersgårdar. Därutöver finns ytterligare en husgrundslämning norr om byn och häradsvägen. Drygt tio stensättningar ligger som en krans runt gårdslämningarna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer om byar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO