Görans Dämme

En restaurerad våtmark (2004), i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Görans Dämme utgörs av en grund vegetationsrik vattenmiljö omgiven av fuktängar och torrare marker. Stora mängder av våtmarkfåglar, både häckande och rastande har återkommit. Brushanar spelar och svarttärna kan ses. Samtliga simänder som normalt finns på Öland häckar. Det var markägaren Göran Olsson som tog initiativ till restaureringen.

Det finns en skylt i Hulterstad ner till dämmet. Du parkerar några hundra meter från dämmet och går sista biten till ett utsiktsplattform.

Källa: Fågellokaler på Öland, ÖOF

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb