Glashuset Bredsättra

Glashuset finns i den tidigare gamla Lanthandeln i Bredsättra på Öland och ligger bredvid Ölands Karameller Café & Karamellkokeri. Huvudverksamhet gäller sandblästring av olika typer av glas, i synnerhet finns flaskor, karamellburkar osv. samt speciella motiv av plastfilm att köpa. Med plastfolierna dekorerar man sin “glas-souvenir”, vilken sedan sandblästras så att man får man sin personliga och unika Ölands-souvenir.  

Källa: Glasshuset Bredsättra

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb