Gladvattnet - Mossberga

Fönster av sandsten

Gladvattnet är öppen vattenyta i den vidsträckta torvmossen, som också kallas Mossberga mosse. Här har tidigare brutits torv fram till efter andra världskriget. Under torvmossen finns ett lager av sandsten från mellankambrium. Detta är ett lager som skjuter upp i kalkstenen och bildar ett "fönster" av sandsten. Kalkstenen, som ju normalt täcker markerna, har här eroderats bort.

Källa: Öland (Bertil K Johansson & Ulf Svedberg) 

En öländsk sägen berättar att när Oden skulle binda sin häst Sleipner vid Odens flisor, efter att stuckit sitt svärd genom stenen, rymde Sleipner och sprang ett stycke norrut, där han började vältra sig. På så sätt uppstod Gladvattnet, som enligt gammal folktro är bottenlös.

Källa: Öland del III (Bertil Palm m fl)

 

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska förening beskrivs platsen som en intressant växtlokal. Här finns ädellövskog, tallskog, kärr, gungfly och torvgravar. Speciella arter är kärrbräken, pors, lundkardborre och tagelstarr. Bästa säsong är juni-augusti.

Här finns en karta där några växtlokaler på den här platsen är beskrivna:

 

Orkidélokal

Skogsknipprot och kal knipprot finns spridda inom området.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO