Gåssten

Gammal hamn

En gammal hamn vid Kalmarsund för bondeseglationen, som främst fungerade som vedhamn. Ölänningarna fraktade korn till fastlandet och tog hem ved i utbyte. 

Gåssten eller Gåsesten är idag en idyll med båtsmansstugor där resterna från den gamla hamnen knappt kan skönjas; bara en pir och en vinsch finns kvar. I Gåssten växte ölandsförfattaren Margit Friberg upp. Hon skildrar livet här och verksamheten i hamnen i sin roman "Ett hem på jorden". Vid hamnen slutar den litterära stigen Margit Friberg-stigen som börjar vid Smedby sockenstuga.

I sin bok "Söder på Öland" "fantiserar" Margit Friberg om hur namnet Gåssten kommit till: Stora stenar som inlandsisen lämnat kvar ute vid kusten blir med tiden en plats där man förtöjer sina båtar, senare byggde man en pir och därefter började bosätta sig i små fiskarstugor. Kanske kallade man platsen för Gårdstena, som så småningom blev Gåssten i dagligt tal.

Margit berättar vidare att 1879 byggdes hamnen ut med en träbrygga med hjälp av bidrag från landstinget. Kalmarsundsbolagets ångbåtar trafikerade Gåssten en tid. Här fanns t o m en hamnordning beslutad av landshövdingen i Kalmar. Gåssten hade en kvinnlig hamnkapten vid namn Rorhake-Lena. Hon sålde 1883 sin stuga till Margits farfar, som genom detta kunde återvända till sin hembygd efter många år på sjön.

 

Växtlokal

Gåssten är en bra lokal för att titta på bl a strandväxter. Naturtyper: Klapperstensvall mot havet, betade torr- och fuktängar. Speciella arter: Välsk krassing, mellangyllen, rosenkronill, strandkål, blåtåg. Bästa säsong är april-juli.

Här kan du se en karta över växtlokaler som presenteras i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening):

 

Orkidélokal

Här finns bl a ängsnycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO