Gärdslösa prästgård

Gärdslösa prästgård var platsen där skalden Erik Johan Stagnelius föddes och växte upp. Här bodde han med sin familj till sitt sjuttonde år, då fadern blev biskop i Kalmar och familjen flyttade dit. Vid Gärdslösa kyrka finns en minnessten över Stagnelius.

På prästgården finns idag servering, antikvariat och guidning i Stagnelius barndomshem. När som helst under året går det att "Bo på prästgård". Prästgården drivs av Föreningen Gärdslösa Prästgård, som bildades 2009 för att ta över prästgården i Gärdslösa, när kyrkan ville sälja den.

Huvuddelen av huset byggdes 1794. Prästgården är belägen mitt i en traditionsrik svensk kulturmiljö på östra sidan av Öland. Linné, som under sin öländska resa övernattade i en byggnad som föregick dagens prästgård, skriver i sin dagbok att ”Gerdslösa war det största pastoratet på öen” och att socknen ”är berömd för sitt härlige hwete, icke allenast öfwer Öland utan ock hela Swerige, ty det gifwer det hwitaste hwetet”.

Förening vill återställa Stagnelius barndomshem så pietetsfullt som möjligt. Gården, som är väl infogad i en traditionsrik öländsk radby, Södra Gärdslösa, har varit bebodd t.o.m. 2004, då församlingens siste kyrkoherde gick i pension och flyttade från Öland. Pastorsexpeditionen var öppen ytterligare några år.

Källa: Föreningen Gärdslösa prästgård (hemsida)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO