Gårdby kyrka

Nuvarande kyrka är uppförd 1841. Den ersatte en liten absidkyrka med försvarstorn från 1200-talet. Dopfunten är från 1200-talet. På kyrkogården finns en runsten: Gårdbystenen.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb