Högkullebacken

Omgiven av åker på alla sidor finns här en borgliknande lämning i form av en låg, oval vall av jord och sten. Dess inre mått uppgår till 18-32 m. Ingång har troligen funnits i nordväst. 

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger 

Enligt Jan-Henrik Fallgren (i boken "Gråborg på Öland") har Högkullebacken inte några likheter med övriga förhistoriska borgar på Öland. Det torde enligt honom vara lämningar efter ett befästningsverk från medeltiden, förmodligen en befäst gård. Den bestod av två delar, en 1,5-2 m hög kulle med diametern 10 m som omges av en vall samt ett kvadratiskt, 40 x 40 m stort område omslutet av jord och stenvallar. Vallarna är bortschaktade under 1990-talet. På kullen kan ha stått ett torn i trä eller sten.

Resterna av borgen är svårtillgängliga. Tänk på att inte hindra jordbruksredskap på traktorvägarna.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO