Resmo dös

Stenkammargraven i Resmo är en av de fyra gravarna från stenåldern i Mysinge och Resmo, vilka är de enda på Sveriges östkust. Denna är av typen dös, vilket innebär att den består av stora stenar med tak som omsluter en kammare där vanligen bara en individ är begravd.

De tre andra stenkammargravarna är av typen gånggrift, dvs en gravkammare med en stenklädd gång som leder in i kammaren. Där har flera, ibland ett stort antal individer begravts. Den bäst bevarade av gånggrifterna i Mysinge är denna.

Läs mer om stenåldern här

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO