Gammal väg till Ölands södra udde

Innan dagens fyrväg byggdes 1954 fick man färdas på en gammal, dålig väg som slingrade sig fram på strandvallar och på den renskrapade kalkflisan. Redan på 1930-talet började turistresor till fyren Lång Jan och när fågelstationen uppfördes 1946 blev den dåliga vägen ordentligt uppmärksammad. Fyrpersonalen hade länge påpekat detta för myndigheterna utan resultat.

Vägen började uppe vid Kungsgården där den dåvarande landsvägen gick genom Kungsgården. Nuvarande landsväg som passerar norr om Kungsgården byggdes efter 1960. Den gamla vägen till södra udden går sedan på littorinavallen och passerar inpå Kungsstenarna. Den sista delen från Hahns fiskebodar ner till udden är densamma som den nya vägens sträckning. Delar av vägen ingår idag i de vandringsleder som anlagts i Ottenby naturreservat.

Här ser du en karta över den gamla vägen.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO