Gammal järnvägsbro väster om Skärlöv

En lite bro från järnvägsepoken som fortfarande kommer till användning. Vattendraget som rinner under är Penåsabäcken.

Läs mer om Ölands järnväg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb