Gammalt stenbrott på Lilla Vickleby alvar

I det annars platta landskapet öppnar sig här ett par meter djupt stenbrott. Det är en påminnelse om forna tiders brytning av kalksten. Mycket skrotsten lämnades kvar när verksamheten upphörde.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb