Gamla ekar i Jämjö

Naturminnen

I Jämjö finns fyra gamla ekar som är naturminnen enligt miljöbalken. Beslutet togs 1953.

Eken på bilden (BO12)  står längst i norr på fastigheten Ekendal 1:5. Dess midjemått uppmättes 2001 till 509 cm. De tre andra ekarna (BO13) står 50 m söder om denna. De tre ekarna har omkretsen 320, 384 resp 415 cm (2001). Dessa står på fastigheten Jämjö 7:1. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO