Färjestadens gamla lokstallar

De gamla lokstallarna i Färjestaden från Ölands Järnväg, som lades ner 1961, finns ännu kvar men med annat innehåll.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb