Fågellokaler i Ottenbyområdet

Ottenbyområdet är välkänt för de flesta fågelintresserade. Här ligger också en av Europas mest kända fågelstationer, Ottenby fågelstation. För många fågelskådare är en veckas fågelskådning på södra Öland och i Ottenbyområdet under vår eller höst både tradition och en av årets höjdpunkter.

Flest fågelskådare kommer hit under andra halvan av maj respektive första halvan av oktober. Det här är också det område i Sverige där flest antal nya fågelarter för landet anträffats, hela 33 arter (2020). I området finns Ottenby naturreservat, ett av Ölands mest kända natur-reservat — åtminstone för fågelskådare. Här finns många strövstigar och dessutom flera fågeltorn, plattformar och vindskydd, de flesta även nåbara för funktionsnedsarta. Der finns åtskilliga alternativ för hur du kan planera din fågelskådning. Du har också utmärkt hjälp av de många informationstavlor som finns på många platser i reservatet.

Har du aldrig varit här förut rekommenderas du att stanna till vid infarten till reservatet, vid färisten vid Ortenby kungsgård, och läsa på informationstavlan där. Nedan följer några förslag på lokaler värda att besöka med tips om hur och när de ger bäst utdelning fågelmässigt. 

Samtliga uppgifter har hämtats från boken Ölands Fågellokaler utgiven av Ölands Ornitologiska Förening.

Ölands Södra Udde

Foto: Stefan Svenaeus

Vid Ölands södra udde finns flera vindskydd, sä du hittar alltid lä oavsett varifrån vinden blåser. Och det blåser ofta! Här finns en filial till Naturbokhandeln, fyren Länge Jan, restaurang, toalett och matsäcksstuga. Om du vill fördjupa dig i öländskt fågel- och naturliv eller öländsk historia, finns ett naturum, som erbjuder naturvandringar. Fågelstationen erbjuder guidningar om hur ringmärkning går till.

Foto: Stefan Svenaeus

Schäferiängarna

Schäferiängarna Foto: Stefan Svenaeus

Schäferiängarna är ett av Europas största sammanhängande ängmarkssområden, huvudsakligen avsett för bete av får och nöt, men den norra delen är en slåtteräng. Namnet kommer av det germanska ordet för får, "Schaf". Det är ett fågelskyddsområde där du får ströva fritt endast under perioden 1 september till 31 mars. Övrig tid är du hänvisad till en plattform och ett gömsle, som nås från Norra respektive Södra lunden. Därifrån har du överblick över hela ängarna, men tänk på att det är stora ytor och långa avstånd som gäller. Vägen till gömslet är spångad och anpassad för funktionsnedsatta och barnvagnar. Från det södra lundtornet har du också god överblick över det vidsträckta området. 

Ottenby Lund - Norra och Södra

Södra lunden Foto: Stefan Svenaeus

Ottenby lund är uppdelad i Södra, Mellersta och Norra lunden och nås lättast från de två skyltade parkeringarna vid Södra respektive Norra lunden. Vid båda dessa parkeringar finns utedass, picknickbord och flera markerade leder att följa.

Ifall du besöker lunden en tidig morgon i månadsskiftet maj/juni, när alla tropikflyttare anlänt, möts du av en massiv fågelkonsert. Detta år nämligen ett av Sveriges fågelrikaste skogsområden, och de flesta svenska sångarna är mycket talrika här. En morgonvandring i slutet av maj blir lite utöver det vanliga i fågelvåg.

I Södra lunden finns Södra lundsjön. Vattentillgången varierar, men om vatten finns i sjön ses många rastande fåglar som födosöker i  buskagen runt dammen. I kanten av sjön finns ett fågeltorn med god överblick över både dammen och Schäferiängarna. Härifrån har du god uppsikt över de rovfåglar som passerar ute på ängarna.

Hösten kan även den bjuda på riklig fågeltillgång i lunden, när flyttfåglarna laddar sina fettreserver inför den fortsatta flytten över Östersjön. Under vintern är lunden vanligtvis ganska tom på fågel, men en vandring kan resultera i hornuggla och morkulla som försöker trotsa kylan. 

I norra lunden finns Ljungbackssjön

Södra Lundspetsen

Södra lundspetsen Foto: Stefan Svenaeus

Södra lundspetsen av Ottenby lund breder ut sig på båda sidor om fyrvägen i södra kanten av Södra lunden. Här finns inga egentliga parkeringsmöjligheter. Ställ hellre bilen vid Södra lundens parkering och vandra hit. 

I detta område samlas ofta många tättingar under flyttningen. Läget här vid den södra kanten av lunden gör att många fåglar väljer denna plats som en sista rastplats inför flytten över Östersjön.

Kungsstenarna

Kungsstenarna Foto: Stefan Svenaeus

På västra sidan av fyrvägen ner mot Långe Jan i höjd med Mellersta lunden, breder stora tokmarker ut sig. Bland fågelskådare kallas hela detta område för Kungsstenarna efter de stora gravstenar från järnåldern som står här. Här finns strövstigar genom buskmarkerna, och du har möjlighet att se många fågelarter som trivs i de öppnare markerna. 

Stenskvättor, buskskvättor och törnskator är vanliga både under häckningstid och flyttning. Platsen är också bra för jordugglor och varfåglar. Kungsstenarna kan också vara ett bra alternativ till Sibyllas jaktstuga för att spana efter rovfåglar, då du här även har god utsikt över lunden. En bit väster om Kungsstenarna finns en isolerad björkdunge som kan vara värd att leta igenom, framför allt under vår- och höstflyttningen. Då rastar ofta stora mängder tättingar här.

Bondängen

Bondängen Foto: Stefan Svenaeus

Sjömarkerna längs med stranden norr om hjortstängslet vid Ottenby på östra sidan upp till Karl X Gustavs mur kallas Bondängen. Det är en mycket bra fågellokal främst för vadare. Under vadarnas sydsträck från juli och framåt går det att få fina närobservationer av olika Calidris-arter på tångbankarna. Eftermiddag och kväll ger ett bra medljus.

Klockarängen

Klockarängen Foto: Stefan Svenaeus

Strax norr om Ås vandrarhem går en liten brukningsväg ner österut mot Norra Lunden. När man kommer fram till lundkanten finns en liten parkering. Om du sedan går lite söderut delar sig stigen: till vänster mot Klockarängen och rakt fram mot Ljungbackssjön. Man kan också gå över ett elstängsel mitt emot parkeringen och följa en stig mot havet.

Ottenby kungsgård

Ottenby kungsgård Foto: Stefan Svenaeus

Ottenby kungsgård ligger precis där du svänger ner på fyrvägen mot Ölands södra udde. Omkring kungsgården och de gamla tjänstebostäderna finns en parkliknande miljö som ofta drar till sig stora mängder fågel. Du får ströva omkring fritt på vägarna inne i parken, men var noggrann med att inte gå in i trädgår-darna. Parkering finns vid färisten på fyrvägen där den leder in till naturreservatet. 

Vandra omkring i området under våren i månadsskiftet april/maj, och du kommer att se de flesta av Sveriges sångare och flugsnappare. Ringtrastar är regelbundna vid denna tid. Senare i slutet av maj ses turturduva och gulhämpling. Mitt i området finns en damm som lockar till sig stora mängder av insektsätande fåglar och en och annan häger.

Sibyllas jaktstuga

Sibyllas jaktstuga är troligen Ölands bästa plats att spana efter rovfåglar, särskilt under höststräcket. Här har du god överblick över de rovfåglar som ligger och skruvar sig uppåt i termiken inför sin flyttning över havet. Annars kan man spana efter tättingar i buskarna eller efter gäss och pipare på åkrarna bredvid.

TILL FÅGELSKÅDNING PÅ ÖLAND

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO