Engströmsgården

Engströmsgården är Segerstads sockens hembygdsgård. Namnet härrör från familjen Engström som levde och verkade här fram till 1962 då den siste ättlingen gick ur tiden. Gården ägs och sköts av Segerstads hembygdsförening sedan 1970.

Johan Engström (1849-1926) var född i Segerstad och brukade gården tillsammans med sin hustru Lena Maria Nilsson (1843-1918) som ursprungligen kom från Hulterstad socken. De små åkerlappar som hörde till gården gav mager utdelning men trots det fanns både häst och ko, gäss och höns där. För att klara försörjningen arbetade Johan Engström tidvis också som murare.

År 1884 föddes sonen John Emil som när han växt upp hjälpte sina föräldrar med gårdsarbetet såväl inne som ute. Enligt lokalhistorien var John Emil ”en särling som förblev ensam livet igenom”. Han var ”fridsamheten personifierad och noggrann i såväl smått som stort och blev småningom både ett original och en stor levnadskonstnär”. Det sägs att John Emil dagligen spelade på sin orgel och att han läste ur tidningen ”Barnens Wän” för grannarnas småbarn som ofta kom på besök. Liksom grannen i söder – den berömde solmålaren Per Ekström – målade även John Emil tavlor. Hans målningar var dock mindre till formatet och billigare i inköp jämfört med solmålaren. John Emil Engström var en trogen kyrkobesökare och intog varje söndag sin plats på kyrkoläktaren – klädd i svart från topp till tå. År 1962 dog John Emil och gården hade han testamenterat till kyrkan som senare överlämnade den till socknens hembygdsförening. I lokalhistorien sägs att ”John Emil nog smilar i sin himmel, nu har han bytt ut vegamössan mot en krona, hans orgel har fått silverpipor och alla barnen omkring honom äro änglar”.

I Engströmsgårdens stuga och uthus finns verktyg och redskap från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Stugan kan sägas vara urtypen för den gamla bebyggelse som var vanlig på malmarna i de öländska byarna. Många öländska byar har malmar som ligger åtskilda från själva byn. På malmarna bodde de som inte var jordägande bönder. De flesta som levde där försörjde sig som hantverkare, sjömän, fiskare eller lantarbetare. Under mycket knappa förhållanden levde de av lönearbete och det lilla de kunde odla och föda upp.

Granne med Engströmsgården i söder ligger Per Ekströms atelje.

Källa: Segerstads hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO