Eketorps borg

Eketorps borg är den enda fornborg på Öland som har grävts ur helt och rekonstruerats. Utgrävningarna skedde mellan 1964-74, rekonstruktionerna påbörjades därefter och 1984 invigdes museet i den återuppbyggda borgen av kung Carl XVI Gustaf.

Projektet “Eketorp rediviva” var det mest omfattande i sitt slag i Sverige med särskilda medel anvisade till Riksantikvarieämbetet. Förhoppningen är att Eketorp skall stimulera intresset för arkeologi och kulturhistorisk forskning. 

De arkeologiska utgrävningarna, som utfördes åren 1964-1973, visade att Eketorp haft tre bebyggelsefaser, två under järnåldern, och en under medeltid.

Eketorp I, 300-400 e.Kr. 
Eketorp II, 400-650 e.Kr.
Eketorp III, 1170-1240 e.Kr.

Brunnen mitt på gården, uppmärksammades av Linné den 8 juni 1741, har funnits där sedan borgens äldsta period och ger fortfarande vatten. Museet presenterar ett urval av den enorma mängden (ca 26 000) föremål som påträffades i samband med utgrävningarna.

Välkommen in i bostadshus och verkstäder, titta och prova på olika föremål som användes för hantverk och i hushållen. Tamdjur strövar omkring och människor i olika sysslor hjälper till att göra historia levande.

Under 2013 och 2014 byggs borgens port om med ett valv.

Från och med första januari 2015 ägs Eketorps borg av Statens fastighetsverk och mellan 2002 och 2018 drev Kalmar Läns Museums verksamheten på Eketorps borg med en organisation som var som störst under säsong då borgen är öppen. Föregående ägare var Riksantikvarieämbetet. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO