Ekerums konsthall

Ekerum Konsthall är belägen vid Ekerum Golf & Resort mellan Färjestaden och Borgholm. Utställningsytan är 600 kvadratmeter. Inriktningen är svensk och internationell nutida konst samt skulpturalt glas.Galleriet deltar i svenska och internationella konstmässor. Konsthallen är öppen delar av året.

Källa: Ekerums konsthalls hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO