Ekerums konsthall

Ekerum Konsthall är belägen vid Ekerum Golf & Resort mellan Färjestaden och Borgholm. Utställningsytan är 600 kvadratmeter. Inriktningen är svensk och internationell nutida konst samt skulpturalt glas.Galleriet deltar i svenska och internationella konstmässor. Konsthallen är öppen delar av året.

Källa: Ekerums konsthalls hemsida

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb