Ekelunda hasselkarst

Ute på Dröstorps alvar finns Ekelunda hasselkarst. Det är ett område med ett golv av uppsprucken kalksten (karst) med hasselbuskar och ovanliga ormbunkar som kalksvartbräken som växer i sprickorna. På ett litet område är det fritt från buskar och där kan man studera sprickorna i kalkstenen tydligt. De vita områdena utmed sprickorna skapas av små snäckor som äter upp lavarna nattetid så att den rena stenytan kommer fram. Vid karsten växer gulkronill, som är en sällsynt ärtväxt från områden kring Medelhavet. Den behöver ett varmt mikroklimat, som den finner i det skyddade läget vid hasselkarsten där kalkstenen samlar på sig värme.

Det lilla, öppna området är en bra fikaplats, men det kan vara svårt att hitta. Det ligger strax intill stigen mellan Ekelunda och Skarpa Alby, söder om Prästgropen och Torrör. Området syns inte från stigen utan man får söka sig fram mellan buskarna. Bäst är att ha en GPS. Du ser platsen i flygbilden om du trycker på Hitta till-knappen. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO