Egby udde

Fågellokal

Vid Egby udde på östsidan av mellersta Öland finns fina sjömarker med kortbetade strandängar och långgrunda steniga stränder. Här finns den typiska strandfloran rikt representerad och här spelar rödspovar, brushanar och enkelbeckasiner. Vid stranden hittar du vadare, tärnor och måsar.

En liten väg passerar  vid stranden som på några ställen har fiskebodar.

Kärrsnäppor

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb