Domarring vid Horsbrunn

Strax intill Horsbrunn finns en domarring från bronsålder-järnålder. Den är 9 m i diameter. Ursprungligen fanns nio stenar, nu återstår åtta, varav fem resta. Enligt en medeltida uppfattning var domarringen en tingsplats där man fattade rättsliga beslut. På varje sten satt en utvald domare. Under järnåldern finns inte belägg för denna uppfattning. Ibland har domarringar visat sig vara brandgravar.

Källa: Fornsök och Wikipedia

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO