Skäftekärr Café, Hotell och Konferens

Hotell, café och konferensanläggning vid Skäftekärrs järnåldersby i Ekopark Böda. I den ståtliga jägmästarbostaden firas familjehögtider såsom bröllop och dop. Samarbetar med Svenska Turistföreningen.

Hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO