Byxelkroks hamn

Detta är en fisk- och färjehamn. Under sommarveckorna är kommersen igång i de gamla sjöbodarna. Här finns också turistinformation som är öppen från mitten av juni till mitten av augusti alla dagar.

Fågellokal

Runt Byxelkroks hamn rastar vintertid flockar av dykänder bestående av vigg och bergand. Även enstaka alfåglar, storskrakar och knipor finns då i området. Vitfågel rastar på hamnpiren främst gråtrut. Vittrut kan ibland ses här. Smådopping och strömstare har setts tillfälligt liksom alkekung.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb