Byxelkroks hamn

Detta är en fisk- och färjehamn. Under sommarveckorna är kommersen igång i de gamla sjöbodarna. Här finns också turistinformation som är öppen från mitten av juni till mitten av augusti alla dagar.

Fågellokal

Runt Byxelkroks hamn rastar vintertid flockar av dykänder bestående av vigg och bergand. Även enstaka alfåglar, storskrakar och knipor finns då i området.

Hamnen har genom åren visats sig vara en bra plats att leta efter övervintrande vittrut, tyvärr mer sällan på senare år. Smådopping har setts tillfälligt liksom alkekung. 

Vigg Foto: Stefan Svenaeus

Vigg

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO