Bruddesta rör

Ett gravröse från bronsåldern på klinten strax söder om Bruddesta fiskeläge. Röset är 20 m i diameter och 1 m högt.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb