Bruddesta rör

Ett gravröse från bronsåldern på klinten strax söder om Bruddesta fiskeläge. Röset är 20 m i diameter och 1 m högt.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb