Bruddesta fiskeläge

Idylliskt fiskeläge

Bruddesta fiskehamn tillhör troligtvis den grupp av byfiskeplatser, som uppstod i början av 1800-talet. De nio bodarna ligger på rad längs med stranden. Flertalet är uppförda i kalksten med vasstak och samtliga är enrummiga. Mellan bodarna och vattnet finns flera spel för uppdragning av båtarna. Bakom bodarna ligger stenmursomgärdade garnhagar med torkställningar för näten. Bodarna berättar om den nordöländske bondens dubbla verksamhet som jordbrukare och fiskare. Fiskebodarna är byggnadsminne.

I klinten vid Bruddesta kan man studera de äldsta kalkstenslagren, Latorp- och Lannakalksten, samt de underlagrade bergarterna. Överst finns ett 2,5 meter mäktigt lager med underordovicisk kalksten. Under detta finns ett drygt metertjockt lager med underordovicisk alunskiffer. Därefter kommer överkambriska orstensbankar och orstensbollar mellanlagrade av ett tunt alunskifferlager. Under detta kan man på flera håll se de översta delarna av den mellankambriska paradoxissimussiltstenen. Den består av en växellagring mellan tunna lager av lerskiffer och siltsten. På toppen av klinten finns svallgrus med en mäktighet av 2-3 meter. Vid Bruddesta finns ett tiotal koncentriska klapperstensvallar. Ovanligt är att vallarna nästan enbart består av mycket kantigt material.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Fågellokal

På branten ovanför fiskeläget har man fin utblick och uppsikt över såväl alvaret och som Kalmarsund. Under vårmorgnar ges här utmärkta möjligheter att studera sjöfågelsträcket.

Ejder Foto: Stefan Svenaeus

Ejdersträck

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Vid fiskeläget finns Kalk-Nisses källa

Platsen är en del av stenkusten.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO