Bröttorps by och sjömarker

Byn Bröttorp kom att bli en av de största byarna på Öland med tio gårdar när byn Norra Möckleby uppgick i Bröttorp i början av 1500-talet. Tidigare hade både byn och socknen kallats Långanäs och troligen legat norr om kyrkan. I Bröttorp ägde Vadstena och Skänninge kloster mer än hälften av gårdarna.

I Bröttorps sjömarker finns ett mycket välbevarat skifteslandskap där långa smala skiften omgärdas av vällagda stenmurar. Från Norra Möckleby kyrka går en rak, grusad sjögata med dubbla stenmurar ner mot sjöbodplanen vid Bröttorpören. Vägen löper på en åssträckning och man har en fri utsikt över de flacka markerna. Sjömarkerna har använts både för bete och slåtter (sjöängar).

I sjömarkerna finns ett område med ett tiotal husgrunder med tillhörande stensträngar. Här finns också små gravfält och ensamliggande stensättningar och rösen. Till en av de större stensättningarna, 17 m i diameter, hör en gravhägnad, en fornlämningsform som då och då uppträder, men vars funktion är svårtolkad.

Bröttorps sjömarker kan du se i nedanstående karta om du trycker på OK

Öppna hela kartan i Desktop

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (N5d)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO