Brittisk signalspaning i Näsby

Under de sista åren av andra världskriget utvecklade Tyskland "vedergällningsvapen" mot England, V1 och V2, robotar som skickades mot London. Utvecklingen skedde i Peenemünde vid den tyska Östersjökusten. Robotarna provsköts ut över Östersjön och slog ner i havet mellan Öland och Baltikum. Men en del kom på avdrift och slog ner i Sverige, bl a i Bäckebo norr om Kalmar. De störtade robotarna togs om hand för undersökningar av det svenska försvaret. 

Eftersom England var huvudmålet ville britterna veta så mycket som möjligt om robotarna och RAF fick därför tillstånd av svenska myndigheter att i hemlighet signalspana från svenskt territorium mot försöksanläggningen i Peenemünde. Man hittade en plats på sydöstra Öland som låg nära Peenemünde, nämligen Näsby. Där placerades spaningsutrustningen i en liten stuga vid ett dåvarande pensionat i norra Näsby.

Den brittiska personalen bodde i pensionatet. Totalt gjordes 117 observationer mellan den 17 oktober 1944 och 14 februari 1945.

Den engelska signalspaningsgruppen väckte naturligtvis stor nyfikenhet hos lokalbefolkningen. Så småningom etablerades en allmän uppfattning att ”Den engelska gruppen var i Ottenby för att hjälpa engelska flygplan på bombuppdrag att navigera över Tyskland”. 

Du kan läsa mer om den brittiska signalspaningen i Näsby här

Källa: Hemsidan signalspaning.se

Stugan är idag en privatbostad.

Pensionatet drevs  av Albert och Matilda Karlsson 1926-1940. 1943 övertogs det av Charles Pettersson, och under namnet Ottenby pensionat drevs det av Anna Wall åren 1948-1955. Därefter drevs det av Gerda Fridström och lades ner i slutet av 1950-talet.

Källa: Ås sockenbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO