Bredsättra sockenstuga

Grunden till sockenstugan grävdes och murades år 1865, då tänkt till skola. Men bygget lades i träda och först på 1880-talet återupptogs bygget; då troligen tänkt som ersättning för den tidigare fattigstugan som funnits på okänd plats i socknen. Under några år användes sockenstugan som småskola, lärarinnebostad och fattighus. När skolan flyttade till det nyuppförda skolhuset 1899 blev sockenstugan enbart fattighus.

På 1930-talet byggdes ålderdomshem och fattigstugan behövdes inte längre. Stugan överläts då till Bredsättra Röda Kors för att inredas till bastu- och karbad. Badet skulle vara kostnadsfritt för skolbarnen. Senare blev Sockenstugan upplag för Röda Korsets och Hemvärnets material.

År 1983 övertog Bredsättra Hembygdsförening sockenstugan från Röda Korset. Den började rustas upp 1985. Sockenstugan används nu av hembygdsföreningen vid fester, arbetsmöten och sammanträden.

Vid sockenstugan finns även en skiftesverksstuga som uppförts av hembygdsföreningen och inretts med gammal inredning.

Källa: Bredsättra sockenbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO