Borgs by

Borgs by består idag av två gårdar som ägs av Vitterhetsakademin. Här försöker man bevara det äldre odlingslandskapet genom traditionella brukningsmetoder i ängar och hagar. Bebyggelsen är välbevarad med delvis sammanbyggda ladugårdslängor i skiftesverk under vasstak.

Byn omnämns första gången 1371 ("Borgh"). År 1540 bestod Borg av en gård som tillhörde Vadstena kloster. Klostret hade fått allt som Botild Bänesdotter ägde i byn i gåva 1371. Hon var från Broxvik i Gränna och skänkte flera av sina gårdar på Öland till Vadstena kloster, som då var under uppbyggnad.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Det medeltida Sverige

Vid Borgs by ligger Gråborg och S:t Knuts kapell.

Läs mer om byar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO