Borgholms stadsmuseum

Borgholms Stadsmuseum är en av Borgholms vackraste gårdar med rötter i tidigt 1800-tal. I den pampiga huvudbyggnaden finns tidsenliga interiörer, industrihistoria och samlingar av öländsk konst och konsthantverk. Här får du också veta mer om tex. Borgholms tid som populär badort med tillresta kur- och badgäster samt epoken Ölands järnväg (1906-1961). Andra utställningar handlar om bland annat Ölands tidigare historia och Borgholms borgarbrandkår. I trädgården hittar Du även GALLERI STALLET som används för konstnärer, som är verksamma på Öland. Borgholms Stadsmuseum drivs av Ölands Kulturminnesförening.

Borgholms stadsmuseum är byggnadsminne. Huvudbyggnaden uppfördes på 1830-talet i ”Borgholmsstil” som bostad åt häradshövdingen C. W. Rydströms familj. På 1890-talet ersattes den dubbla fritrappan mot gården av en glasveranda och några av bostadsrummen fick schablonmålade tak och tidstypiska kakelugnar. Den ursprungliga rumsindelningen är intakt. I vinkel mot huvudbyggnaden ligger stall, vagnsbod samt kuskbostad. Den stora trädgården inhägnas av en hög kalkstensmur och här finns flera värdefulla äldre träd och buskar.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Borgholms Stadsmuseum

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO