Borgholms kyrka

Borgholms stad, grundlagd 1816, saknade länge kyrka. Stadens innevånare hörde förts till Räpplinge, från 1777 till Köping. Först 1879 fick Borgholm egen kyrka. I öster finns kyrkan och i väster församlingshem. Kyrkan fick sitt inre utseende i modernismens stil vid en ombyggnad 1960-61.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb