Bodudden i Löt

En fin udde på Ölands östra kust med sjöbodar. Detta kan dessutom vara en bra plats att titta på fåglar. Tillsammans med den omkringliggande kusten finns här under hösten flyttfåglar, främst vadare. Ute på Marskär häckar ejder, måsar och tärnor. Runt Marskär rastar vintertid simänder och dykänder. Här har sällsyntheter som svartnäbbad islom, blåstjärt och kungsfågelsångare setts.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO