Bödakusten östra naturreservat

Stora dynområden

STORA DYNOMRÅDEN

I naturreservatet Bödakustens östra finns stora dynområden, gamla tallskogar och de berömda sandstränderna. I tallskogarna finns många gamla, döda och förvridna träd som gynnar ett rikt insektsliv. Fyra parkeringar finns med torrtoaletter, vid Lyckesand, Homrevet, Fagerrör och längst i norr.

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

Bödakusten har under 12 000 år, sedan inlandsisen drog sig tillbaka, byggts upp av sand från Östersjön och sand som transporterats till området av vinden. Sandstränderna övergår inåt land i stora sanddyner och flygsandfält. Väster och norr om Bödabukten finns ett av Sveriges största sanddynområden där den största dynen, Bölinge backe är ungefär 10 meter hög. På sanddynområdena växer gammal tallskog med lågvuxna förgrenade tallar. Många av träden är mellan 150 och 200 år gamla.

SPARSAM VÄXTLIGHET

På stranden växer saltarv, marviol och strandvial och på dynerna sandrör och strandråg. I tallskogen dominerar grå och gulvit renlav på marken. I de glesa tallskogarna trivs sandstarr, tallört, grönpyrola och i de slutna skogarna ljung och kråkbär. I söder ligger ett kärr med höga botaniska värden, där den hotade kransalgen mellanräfse, växer.

Strandvial. Foto: Stefan Svenaeus

Strandvial

PARADIS FÖR MÅNGA ARTER

I naturreservat häckar svärta, småskrake och större strandpipare samt rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. De sandiga tallskogarna med många gamla och döda träd gynnar ett stort antal sällsynta insekter, lavar och svampar. Här finns myrlejonsländor, reliktbock, mjölig klotterlav, rosa skärelav och svampen vintertagging.

FAKTA

Naturreservatets storlek: 1021 ha, varav 338 ha vatten, beslutsår: 1995
Syfte: Bevara ett avsnitt med naturskogsartad skog, välutvecklade sanddyner och sandfält och ett kust och grundområde med sin speciella flora och fauna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO