Böda kyrka

I den nuvarande kyrkan, som formades 1801-1803, ingår delar av en tornlös försvarskyrka från 1100-talet och tidigt 1200-tal och en nordlig korsarm från ca 1240 med portal (nordportalen). Västtorn och sakristia bygges 1803. 

Den romanska nordportalen. Foto: Stefan Svenaeus 2017

Den romanska nordportalen

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO