Björnsnabben

Tidigare sjöräddningsstation

Vid Björnsnabben, en litten udde på västra sidan av Ölands norra udde, inrättades en sjöräddningsstation 1915. Den räddade många skeppsbrutna genom en räddningskorg, som via en linbana kunde ta besättningen tll land. Linbanan sköts ut till haveristen med en raketanordning.

Källa: Sevärt på Norra Öland, Thorsten Jansson

Fågellokal

Här är bästa platsen för att bevaka sjöfågelsträcket vid norra udden.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO