Björnflisan

Runsten som är gjord av ljusröd kalksten. Den är 1.2 m hög, 0.8 m bred och 0,2 m tjock. Runraden är placerad mot VSV. Denna är mycket vittrad. Runraden är placerad lodrät i stenens mitt och bär spår av röd inmålning. Inskriften är inhuggen i två lodräta rader enligt Ölands runinskrifter. Den ena läses nedifrån och upp och den andra uppifrån och ned. Runornas höjd är 12-13 cm. Stenen är inhägnad med ett stålstaket, för att förhindra betande djur att gå på den. Stenen befinner sig på sin ursprungliga plats, men har varit kullfallen. Stenen restes 1944 och hägnades in 1949. Runorna lyder enligt T. Engström: "Jörund uppreste stenen efter sin broder."

Källa: Wikipedia

Björnflisan kan besökas under en vandring enligt detta Vandringstips

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb